CLEAS

collaborative law | effective amicable solutions
právo spolupráce | advokáti pro mimosoudní řešení sporů

English

Negociace - vyjednávání

 • vyjednávání (prosté jednání) je metodou tzv. první volby mezi metodami ADR - alternativního řešení sporů
 • vyjednávání se v běžném denním životě používá k řešení prakticky ve všech osobních situacích. Metoda je využitelná v řešení všech mezilidských vztahů – při sňatku, v rodině, i při rozpadu rodiny, v dědickém řízení, dále v obchodních vztazích, v neziskové sféře, i ve vládní/diplomatické sféře
 • metody vyjednávání se neobejdou bez dodržování forem procesu, taktik a určitých nástrojů
 • cílem je udržení dialogu, kdy se předpokládá velkorysost všech zúčastněných
 • dobrá dohoda zohledňuje všechny aspekty, kdy strany nedosáhnou maxima, ale optima
 • v tomto procesu je nezanedbatelná role emocí, pokud převládají pozitivní emoce a dobrá nálada, pak se dosáhne i lepších výsledků dohody. Je třeba mít na paměti také faktor času a být trpělivý
 • vyjednávání je složitý proces, kdy se nalézá výsledné řešení mezi mnoha alternativami, z nichž každá má své výhody a nevýhody
 • při složitějším obchodním vyjednávání se používá metoda „Business Decision Mapping – zmapování obchodních rozhodnutí“ pomocí vizualizace
 • vyjednáváním můžeme předejít mnohem větším problémům a konfliktům
 • uzavření dohody, která je výsledkem vyjednávání, ani proces vyjednávání není v kontradikci, s výjimkou některých trestních věcí, s českým právním řádem a je široce a běžně v současné praxi advokátů užívána
 • metoda prostého vyjednávání ve srovnání s metodou collaborative law – práva spolupráce, nepoužívá strukturovaný proces
 • strany nemusí být na rozdíl od aplikace metody collaborative law – práva spolupráce povinně zastoupeny advokáty. Pokud je přizvou, cena za právní službu je určena předem dohodou

Co je cleas a kontakty   Na hlavní stránku
     
  © 2010 cleas | JUDr. Stanislava Bukáčková | JUDr. Anna Márová, LLM | JUDr. Eva Ropková, LL.M. | JUDr. Lenka Žídková